Test na Twoją przyszłość

Czy dzieci i młodzieży z Ukrainy mają równy dostęp do edukacji w polskich szkołach?

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka i język obcy nowożytny) jest warunkiem ukończenia ósmej klasy i udziału w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W maju 2022 roku 6150 uczniów_uczennic z Ukrainy przystąpiło do tego egzaminu.

Czy mieli jakieś ułatwienia? Tak, m.in.: możliwość odpowiedzi na pytania z matematyki i języka obcego po ukraińsku, wydłużony czas trwania egzaminu, możliwość korzystania ze słownika na egzaminie z języka polskiego, który – mimo przetłumaczenia pytań na język ukraiński – wymagał podania odpowiedzi po polsku!

Pomimo tych ułatwień, w maju 2022 roku młodzież z Ukrainy przebywająca wówczas w Polsce zaledwie od kilku miesięcy lub tygodni, nie znała języka polskiego w stopniu dostatecznie dobrym, by wykazać się swoimi umiejętnościami. Młodzież z Ukrainy nie miała szansy opanować zupełnie nowego materiału, którego znajomość jest weryfikowana na egzaminie – w tym lektur szkolnych.

Wyobraź sobie, że przebywasz od dwóch miesięcy w ukraińskiej szkole. Podchodzisz do obowiązkowego egzaminu z literatury ukraińskiej na koniec szkoły podstawowej.

Wykonaj kilka zadań z testu dziewiątoklasisty w Ukrainie.

Sprawdź się!