Internet Explorer is no longer supported. Please use a modern browser such as Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge to access the app.

Zgoda na seks? Sprawdź się!

Osoba pijana lub pozostająca pod wpływem innych środków odurzających nie jest w stanie dać świadomej zgody na seks. W takich sytuacjach, nawet jeśli partner bądź partnerka wydaje się mieć ochotę na seks z tobą, przestań. Seks bez świadomej i dobrowolnej zgody to gwałt.
Osoba pijana lub pozostająca pod wpływem innych środków odurzających nie jest w stanie dać świadomej zgody na seks. W takich sytuacjach, nawet jeśli partner bądź partnerka wydaje się mieć ochotę na seks z tobą, przestań. Seks bez świadomej i dobrowolnej zgody to gwałt.
Przymierzając się do seksu ze swoim partnerem i partnerką, bądź uważny i uważna na sygnały werbalne i niewerbalne, które wysyła. Jeśli osoba nie powie jasno i entuzjastycznie, że ma ochotę na seks z tobą, odpuść sobie – nawet jeśli nie usłyszysz wyraźnego sprzeciwu. Seks bez świadomej i dobrowolnej zgody to gwałt.
Przymierzając się do seksu ze swoim partnerem i partnerką, bądź uważny i uważna na sygnały werbalne i niewerbalne, które wysyła. Jeśli osoba nie powie jasno i entuzjastycznie, że ma ochotę na seks z tobą, odpuść sobie – nawet jeśli nie usłyszysz wyraźnego sprzeciwu. Seks bez świadomej i dobrowolnej zgody to gwałt.
Zarówno Paweł, jak i Natalia wyraźnie zakomunikowali, że mają ochotę na seks. Niech cieszą się sobą. Warto podkreślić, że nawet jeśli umawiamy się z kimś w celu uprawiania seksu, możemy w każdej chwili zmienić zdanie. Zawsze pytaj o zgodę!
Zarówno Paweł, jak i Natalia wyraźnie zakomunikowali, że mają ochotę na seks. Niech cieszą się sobą. Warto podkreślić, że nawet jeśli umawiamy się z kimś w celu uprawiania seksu, możemy w każdej chwili zmienić zdanie. Zawsze pytaj o zgodę!
Osoba, która śpi, jest nieświadoma tego, co się dzieje i nie jest w stanie wyrazić zgody na seks. Seks bez świadomej i dobrowolnej zgody partnera to gwałt.
Osoba, która śpi, jest nieświadoma tego, co się dzieje i nie jest w stanie wyrazić zgody na seks. Seks bez świadomej i dobrowolnej zgody partnera to gwałt.