რამდენად კარგად გახსოვთ XX საუკუნის მოვლენები?

კარგად გახსოვთ გასული საუკუნის მოვლენები? გამოცადეთ თქვენი თავი-გაეცით კითხვარს პასუხები და გაუზიარეთ მეგობრებს.