Internet Explorer is no longer supported. Please use a modern browser such as Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge to access the app.

Erudīcijas jautājumu spēle "Vai zini kā reiz sauca Jēkabpils ielas?"

Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu 1990.gadā, Jēkabpilī sākās ielu pārdēvēšana. Dažas ielas atguva vēsturisko nosaukumu, citas ieguva pavisam jaunu. Vai zini, kā sauca šīs ielas?