Historie bankovnictví

Historie bankovnictví sahá tisíce let do naší minulosti. Jeho vývoj úzce souvisí s dějinami peněz. Čím více se rozvíjel směnný obchod, tím více bankovnictví získávalo na významu a postupně se proměňovalo až do nynější podoby.

Podívejme se společně do historie tohoto zajímavého oboru. Kolik myslíte, že toho víte z dějin bankovnictví?