10 otázek: jak dobře znáte Garanční systém finančního trhu?

Garanční systém finančního trhu (dále také jen „Garanční systém“) je zákonem zřízená instituce pro zajištění, správu a použití finančních prostředků určených pro zabezpečení a udržení stability finančního trhu v České republice. Garanční systém spolupracuje zejména s Českou národní bankou, Ministerstvem financí a v případě potřeby i s podobnými systémy v ostatních evropských zemích. Garanční systém vznikl 1. 1. 2016 na platformě Fondu pojištění vkladů, přičemž Fond pojištění vkladů se k tomuto datu stal vnitřní jednotkou Garančního systému stejně jako nově vzniklý Fond pro řešení krize.