Kako dobro poznate življenje netopirjev?

Ta kviz je sedaj zaprt. Hvala za vaše sodelovanje.