Wat wësst Dir iwwert d'Geschicht vun der Éimaischen?

De Quiz ass elo fäerdeg. En Rëtsch vun anere Quizzer iwwert d'Geschicht vun der Stad fann Dir op https://edutainment.uni.lu/test-your-history-knowledge-about-the-city-of-luxembourg/